Enquête keuringen en proeven

Helpt u ons een nauwkeuring beeld te krijgen over de Belgische premiekeuringen en verrichtingsproeven?


Beste Fjordenliefhebber,


We zien een sterk dalend cijfer van het
aantal aanwezige Fjorden op zowel de Belgische premiekeuringen als de
verrichtingsproeven. Om hier gepast op te reageren wensen we de
Fjordenliefhebber te bevragen. In opdracht van de Raad van Bestuur van het
Belgische Fjordenpaardenstamboek heeft de werkgroep communicatie deze enquête
uitgewerkt. Hiermee hopen we een beeld te krijgen van wat leeft onder de
Fjordenliefhebbers in verband met deze keuringen en proeven.


Deze enquête zal starten op 01-01-2023 en
lopen over het gehele keuringsseizoen om zijn afsluit te kennen op de nationale
keuring van het Belgisch Fjordenpaardenstamboek op 23-09-2023. De enquête is
zowel op papier als online in te vullen en bevraagd de premiekeuringen en
proeven in de meest brede zin van het concept.

 

Binnen deze enquête worden geen namen,
e-mailadressen of andere gegevens gevraagd of bewaard. Deze bevraging is volledig
anoniem
. Hiermee hopen wij u zo vrij te laten voelen om de enquête zo
waarheidsgetrouw en volledig mogelijk in te vullen. Iedere input binnen deze
enquête is welkom, wij nodigen u dan ook uit om alles wat bij u leeft rond deze
onderwerpen neer te schrijven. Enkel zo kan de Raad van Bestuur op een
geschikte manier reageren en de premiekeuringen en proeven evalueren.

 

De kwaliteit van onze enquête hangt af van
uw antwoorden. Ook als u de afgelopen jaren geen keuringen of proeven (meer)
hebt gedaan, is het voor ons noodzakelijk dat u even de tijd neemt om deze in
te vullen. Deze enquête is bestemd voor elke Fjordenliefhebber, zowel de
deelnemers als bezoekers van een premiekeuring.

 

Alvast bedankt voor uw tijd,

 

Met vriendelijke groet,

De werkgroep communicatie
Belgische Fjordenpaardenstamboek