Corona en hengstenkeuring…

Beste fjordenliefhebbers,

Naar aanleiding van de beslissingen genomen door de federale regering in
het kader van de sanitaire crisis veroorzaakt door het coronavirus, ziet
het Belgisch stamboek zich genoodzaakt de nationale hengstenkeuring van
21 maart 2020 af te lassen.
Het bestuur zal zo snel mogelijk werken maken van een andere
keuringsvorm, opdat alle hengsten die waren ingeschreven op de keuring
hun eventuele deklicentie kunnen verkrijgen en het fokseizoen 2020 zo
weinig mogelijk moet lijden onder deze crisis.  Hengstenhouders en leden
zullen op de hoogte worden gehouden van de genomen beslissingen, en dit
ten laatste voor 3 april, huidige einddatum van de momenteel genomen
regeringsbeslissingen.

Tijl Delahaye
Nationaal voorzitter Belgisch Fjordenpaardenstamboek