PREMIEKEURINGEN

Richtlijnen en inschrijven

Data 2019

Plaats

Tijdstip

Inschrijven VOOR afsluitingsdatum

WEST-VLAANDEREN        Paardenmarkt Torhout 

Zaterdag 29/06        10u00

16/06

Schrijf je HIER in

LIMBURG                      Manege Meeuwen (Oudsbergen)

Zondag 07/07          09u30

24/06

Schrijf je HIER in

OOST-VLAANDEREN                  RC de Barrage Oudegem

Zondag 18/08          09u00

05/08

Schrijf je HIER in

BRABANT

Landbouwmarkt Grimbergen

Zaterdag 31/08

9u30

18/08

Schrijf je HIER in

WALLONIË              Landbouwbeurs Battice-Herve

Zondag 01/09          10u30

18/08

Schrijf je HIER in

ANTWERPEN           

Landbouwmarkt Heist-Op-Den-Berg

Zaterdag 29/06

10u00

16/06

Schrijf je HIER in

Er zal een PREMIE van 10 euro gegeven worden aan alle veulens die naar een keuring komen op voorwaarde dat ze TIJDIG ingeschreven worden voor de keuring. De inschrijvingen die binnenkomen NA de voorgeschreven datum worden niet vermeld in de catalogus en er wordt ter plaatste 15 euro inschrijvingsgeld / fjord betaald. 

Rubrieken

 • Merrieveulens geboren in 2019
 • Hengstveulens geboren in 2019
 • Merries van 1 jaar – 2 jaar – 3 jaar – 4 jaar – 5 jaar en ouder
 • Ruinen van 1 jaar – 2 jaar – 3 jaar – 4 jaar – 5 jaar en ouder
 • Modelmerries – Modelruinen
 • Stermerries – Sterruinen
 • Elitemerries

Jonge hengsten van 1 en 2 jaar zijn welkom op de keuringen in Oudegem, Battice en Wiekevorst. Geen jonge hengsten op de keuringen in Meeuwen en Grimbergen, dit omwille van de veiligheid. De jonge hengsten zullen bij de keuring enkel een beoordelingsadvies krijgen en dus geen punten, dit is voorbehouden voor de jaarlijkse hengstenkeuring. Zijn nemen niet deel aan het veulenkampioenschap. 

Inschrijvingen

 • Schrijf je HIER in voor de keuring te TORHOUT 29/06
 • Schrijf je HIER in voor de keuring te MEEUWEN (Oudsbergen) 07/07
 • Schrijf je HIER in voor de keuring te OUDEGEM 18/08
 • Schrijf je HIER in voor de keuring te GRIMBERGEN 31/08
 • Schrijf je HIER in voor de keuring te BATTICE 01/09
 • Schrijf je HIER in voor de keuring te HEIST-OP-DEN-BERG 14/09

 

Francine Van Buggenhout
Sint Rumoldusstraat 45
1851 Humbeek
E: [email protected]

Stamboekrekeningnummer:
KBC 733-0576167-17
IBAN BE61 7330 5761 6717
BIC KREDBEBB
(mededeling: lidnummer + plaats van de keuring)

Inschrijvingskosten: € 4,00 per deelnemende fjord (ook voor de veulens).

Gelieve duidelijk het lidnummer en de plaats van keuring te vermelden bij de overschrijving, liefst per keuringplaats een aparte betaling.

Laattijdige inschrijvingen: De inschrijvingen die binnenkomen NA de voorgeschreven datum worden niet vermeld in de catalogus en er wordt ter plaatse € 15,00 inschrijvingsgeld / fjord betaald.

Reglement

Het volledige fokkerijreglement: KLIK HIER

Wie kan deelnemen aan een premiekeuring?

 • De eigenaar van de Fjord is een betalend lid van het Belgisch Fjordenpaarden Stamboek.
 • De Fjord is ingeschreven in het Hoofdstamboek (voor België hoofdstamboek Klasse A) van een erkend Fjordenpaardenstamboek. Indien ingeschreven in een buitenlands stamboek dient bij inschrijving, een kopie van de afstamming te worden toegevoegd.
 • De premiekeuringen staan open voor merrie- en hengstveulens geboren in het jaar van de premiekeuring, merries en ruinen.
 • Een hengst die werd voorgesteld tijdens de hengstenkeuring kan tijdens datzelfde jaar niet meedoen als ruin aan een zomer-premiekeuring.

Hoe worden de Fjorden voorgesteld?

De deelnemer biedt zich een ½ uur voor aanvang van de keuring aan bij het secretariaat. Hij ontvangt een cataloog en de volgnummers voor zijn Fjorden. Er wordt een waarborg gevraagd voor de volgnummers die terugbetaald wordt bij het indienen van de nummers na de keuring. De deelnemende Fjorden zijn netjes getoiletteerd, de manen kortgeknipt in een boog, de hoeven verzorgd en ze verkeren in een gezonde, goede conditie. Ter verzorging van de hoeven wordt enkel doorschijnend hoefvet toegelaten. De persoon die de Fjord voorstelt, komt in witte kledij. Hij mag geholpen worden door één begeleider die eveneens in het wit gekleed is. De deelnemer dient de richtlijnen op te volgen van de aanwezige twee ringmeesters.

Volgens cataloogvolgorde komen alle Fjorden van éénzelfde rubriek samen in de ring en stappen rond. Op een teken van de ringmeester gaan ze naar de wachtring en worden ze volgens cataloogvolgorde individueel voorgesteld: stilstaand voor de jury (± 6 m afstand houden) ; in stap en in draf (een veulen mag in draf losgelaten worden). Als alle fjorden van de rubriek individueel gekeurd werden, worden ze door de ringmeester in een “voorlopige” klassering opgeroepen. Er wordt opnieuw rondgestapt terwijl de juryleden beraadslagen en de definitieve klassering maken. De Fjorden worden vervolgens opgesteld in het midden van de ring om hun uitslag in ontvangst te nemen.

Hoe worden de Fjorden beoordeeld?

De jury vult een beoordelingsformulier in volgens het 5-punten systeem: Type / Lichaamsbouw en gespierdheid / Beenstanden en kwaliteiten / Bewegingen en correctheid / Geheelindruk. Op deze vijf items worden telkens punten gegeven op 10. Deze formulieren met uitslagen liggen op het secretariaat ter inzage van de deelnemers. Wie het wenst kan na de keuring uitleg vragen aan het juryteam. Personen die weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen van de jury, of die hen in beledigende of onbetamelijke woorden te woord staan, kunnen door de jury worden uitgesloten (reglement 20.06.1995).

Hoe worden de premies berekend?

Minder dan 30 p op 50
= C premie (voor veulens t/m 2 jaar)
= 3e premie (vanaf 3 jaar)
= 3e klas (voor model fjorden)

Vanaf 30 punten op 50
= B premie (voor veulens t/m 2 jaar)
= 2e premie (vanaf 3 jaar)

Vanaf 35 punten op 50
= A premie (voor veulens t/m 2 jaar)
= 1e premie (vanaf 3 jaar)

Vanaf 35 tot 38 p op 50
= 2e klas (voor model fjorden)

Vanaf 38 punten op 50
= 1e klas (voor model fjorden)

Declasseringsfout

Voorbeelden: navelbreuk, overbit, witte hoef, manken, enz. Dit geeft automatisch een C of 3e premie, of u kan op advies van de jury, de ring verlaten en niet geprimeerd worden.

Geldigheid van de premies

De toegekende premies (A-B-C premie) aan de Fjordveulens tot en met 2 jaar, zijn VOORLOPIG. De behaalde premies voor fjorden vanaf 3 jaar en ouder zijn gedurende één jaar geldig en komen in aanmerking voor de berekening van de predikaten in samenspraak met een afgelegde verrichtingsproef.

Resultaten

Bij de proclamatie van iedere reeks zal een korte commentaar gegeven worden bij iedere aangeboden Fjord.

De jury

De juryleden hebben allen een cursus gevolgd die werd ingericht onder toezicht van het Ministerie van Landbouw en slaagden in de testen die op het einde van de lessenreeks afgenomen werden. Ze hebben daarna minimum twee jaar stage gedaan, waarbij ze de Fjord stamboekkeuringen volgden en samenwerkten met ervaren juryleden. Deze erkende juryleden brachten verslag uit over het werk van hun stagiair en bij een positief advies werden de stagiairs tenslotte benoemd tot officiële juryleden bij het Fjordenstamboek voor de merriekeuringen.

Functie en gedrag van de jury (reglement 1995)

Er kan niet in beroep gegaan worden tegen de beslissingen van de jury. De beslissingen die genomen zijn op grond van documenten die vals of onnauwkeurig blijken te zijn, worden door de jury nietig verklaard. Onder vervalsing horen ook de Fjorden waarbij de witte aangeboren aantekeningen verwijderd of gecamoufleerd worden. Deze dieren kunnen uitgesloten worden. Eénmaal in de keurdersring moet de jury onafhankelijk blijven van de omgeving; geen gelegenheid tot beïnvloeding.

De ringmeesters (reglement 1995)

De ringmeesters worden op nationaal vlak aangeduid en voorkeur wordt gegeven aan personen uit een ander gewest. De taken van de ringmeesters beperken zich tot “binnen” de ring. De ringmeesters worden ermee belast de paarden op te roepen per reeks en in welke volgorde ze zullen worden voorgebracht. Na het keuren zal de jury aan de ringmeester vragen de paarden in volgorde van uitslag op te stellen. De ringmeesters dienen zich te gedragen volgens de eisen en uitslagen van de jury en zullen geen commentaar geven aan de jury aangaande de kwaliteit van de paarden, ook geen opmerkingen omtrent de eigenaar. De ringmeester brengt de uitslag naar de secretariaat.

Het nut van de premiekeuringen

De behaalde uitslag wordt in het paardenpaspoort genoteerd en geeft een meerwaarde aan uw fokproduct. Geïnteresseerde liefhebbers volgen zoveel mogelijk keuringen. Zo worden gemakkelijker contacten gelegd en kunnen Fjorden op die manier bij een correcte, nieuwe eigenaar terechtkomen. Gekoppeld aan de verrichtingsproeven, speelt de uitslag mee voor het behalen van predikaten.

De Kampioenschappen op de Stamboek Premiekeuringen

 • Veulenkampioen: is het beste veulen (merrie- of hengstveulen) van de dag.
 • Jeugdkampioen: is de beste Fjord (merrie of ruin) uit de rubrieken 1 en 2 jarigen.
 • Dagkampioen: is de beste merrie vanaf 3 jaar.
 • Ruinenkampioen: is de beste ruin vanaf 3 jaar.
 • Gewestkampioen: is de beste Fjord van het inrichtende gewest uit de rubrieken vanaf 3 jaar en wordt aangeduid indien de “Dagkampioen” een Fjord is afkomstig uit een ander gewest.

Hoe worden de kampioenen gekozen?

Op het einde van de keuring worden, per kampioenschap, de reekswinnaars van de betreffende rubrieken opgeroepen. Zij worden nogmaals individueel beoordeeld door de jury.

Geldigheid

Kampioenstitels zijn “dagprestaties”, verbonden aan een bepaalde keuring. Een optimale verzorging en conditie van uw paard kunnen ertoe bijdragen de titel te ontvangen. Zij blijven één jaar geldig.

Prijs voor de goede verzorging van uw Fjord: “Best-Getoiletteerde”

Eveneens op het einde van de keuring kan iedere eigenaar die het wenst, deelnemen aan de wedstrijd voor de best verzorgde Fjord. Er wordt rondgestapt met de Fjorden in de ring en de jury maakt een klassement op. Hiervoor wordt rekening gehouden met de algemene verzorging en specifiek de verzorging van hoeven, staart en manen.

Prijs voor de bestgaande Fjord “onder zadel” en/of “aangespannen”

Deze wedstrijd wordt eventueel door het gewest ingericht tijdens de middagpauze. De beoordeling gebeurt door een jurylid van de verrichtingsproeven die niet actief is tijdens de premiekeuring. Per discipline (onder het zadel / aangespannen) komen de deelnemers samen in de ring en volgen de instructies op van de jury. Het betreft hier geen verrichtingsproef ! Gevraagde instructies zijn stap en draf op een rechte lijn en in cirkels op de rechterhand en op de linkerhand. Duur van de wedstrijd is ongeveer 10 à 15 minuten.

Resultaten

 • De resultaten van de stamboekpremiekeuringen 2019: KLIK HIER.

Sponsors

Contacteer ons

Belgisch Fjordenstamboek

T: +32 476 27 46 08

[email protected]