Verrichtingsproeven

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren enkele gewesten weer verrichtingsproeven. Wij hopen dat onze leden weer talrijk aanwezig zullen zijn op deze mooie Fjordendagen. Inschrijven kan vanaf nu! De locaties zijn steeds onder voorbehoud van het interesseveld. Er wordt een wisselwerking van gewesten gehanteerd. Bij voldoende animo uit een ander gewest kan daar een proefdag georganiseerd worden. 

Inschrijven tot en met 30 september 2023!

Schrijf u hier in!  via onderstaande knop:

Alle reglementen en proeven vindt u op de pagina “bestanden”, of via onderstaande knop: 

Bekijk de resultaten van 2022 via onderstaande knop:

Proeven 2023

Proeven West-Vlaanderen 2019

West-Vlaanderen

Proeven Oost-Vlaanderen 2016

Oost-Vlaanderen

In afwachting van verder nieuws uit het gewest.

Wallonië

In afwachting van verder nieuws uit het gewest.

Proeven nationale keuring 2021

Vragen?

Voor meer inlichtingen betreffend locaties en data neemt u best contact op met het desbetreffende gewestsecretariaat.
Voor verdere vragen kunt u terecht op het nationale secretariaat:

Francine Van Buggenhout
Sint Rumoldusstraat 45
1851 Humbeek
E: francine.van.buggenhout@telenet.be

Stamboekrekeningnummer:
IBAN BE61 7330 5761 6717
BIC KREDBEBB
(mededeling: lidnummer + “verrichtingsproeven”)

Let op: éénzelfde fjord mag per jaar éénmaal iedere proef afleggen.

Reglement

Lees het volledige reglement na in het fokreglement, te vinden op de website.

Jury?
De juryleden worden aangesteld door het bestuur van het Fjordenpaardenstamboek. Ze behaalden een erkend brevet in de discipline die ze kunnen beoordelen.

Waarde van de verrichtingsproeven?
Voor elke geslaagde proef wordt een attest uitgeschreven door het stamboek en aan de eigenaar van de Fjord overhandigd. Dit attest is een bewijs dat uw Fjord opgeleerd is in een bepaalde discipline en geeft een duidelijk beeld aangaande zijn karakter, zijn behendigheid en werkwilligheid. Gekoppeld aan de uitslag van de exterieurkeuring worden predikaten toegekend.

Predikaten

MODEL: Dit predikaat wordt toegekend aan een Fjord wanneer op de keuring minimum 35 punten worden behaald en een  verrichtingsproef werd afgelegd met miniumum A of B.

STER: Dit predikaat wordt toegekend aan een Fjord wanneer in een jaar volgend op “Model” minimum 38 punten worden behaald en minimum een A op één van de verrichtingsproeven.

PRESTATIE: Dit predikaat wordt toegekend aan de Fjorden die niet deelnamen aan een exterieurkeuring of die op de exterieurkeuring geen 1e premie haalden, maar die toch in twee van de verrichtingsproeven (waaronder een zadelproef) minimum een A premie ontvingen. Model- en Ster Fjorden krijgen dit predikaat natuurlijk ook als ze in de 2 verschillende proeven slagen.

PREFERENT: Dit predikaat wordt toegekend aan de Fjordmerries die minimum 3 nakomelingen hebben met het predikaat Model of goedgekeurde hengst.

KROONMERRIE: Dit predikaat wordt uitgereikt aan een stermerrie waarvan op een keuring minimaal 2 nakomelingen werden getoond die het predikaat stermerrie of sterruin behaalden.

ELITE: Dit predikaat komt ten goede aan de Fjordmerries die alle bovenstaande predikaten behaalden.

Het predikaat voor fokmerries “KEUR” werd afgeschaft op de beheerraadsvergadering van 13.06.06 omdat dit enkel te maken had met het “aantal producten” en niet met de kwaliteit ervan.