Verrichtingsproeven

Inschrijven

Data 2022

Aangezien op de verrichtingsproeven per gewest in het verleden niet zoveel deelnemers waren worden er nu elk jaar in twee gewesten verrichtingsproeven georganiseerd.

Dit jaar zijn dat West-Vlaanderen en Brabant. In West-Vlaanderen gaan de proeven door op zaterdag 12 november 2022. Voor Brabant is dat zondag 06 november 2022.
Wij vragen dan ook aan leden, die proeven willen afleggen, zich hiervoor aan te melden via onze website, met vermelding welke proeven ze exact willen afleggen en waar.

Inschrijvingen graag doorgeven voor 1 november 2022.

Voor meer inlichtingen neemt u best contact op met het desbetreffende gewestsecretariaat.

Klik HIER om u in te schrijven.

Francine Van Buggenhout
Sint Rumoldusstraat 45
1851 Humbeek
E: francine.van.buggenhout@telenet.be

Stamboekrekeningnummer:
IBAN BE61 7330 5761 6717
BIC KREDBEBB
(mededeling: lidnummer + “verrichtingsproeven”)

Let op: éénzelfde fjord (van minimum 3 jaar oud) mag per jaar éénmaal iedere proef afleggen.

Reglement

Wie kan deelnemen?

 • De eigenaar van de Fjord is lid van het Stamboek.
 • De proef kan gereden, afgelegd worden door een ander persoon.
 • De deelnemende Fjord is minimum 3 jaar oud en is ingeschreven in het Fjordenstamboek. De afstamming hoeft niet noodzakelijk gekend te zijn.
 • Eénzelfde Fjord kan per jaar de drie verschillende proeven afleggen, maar slechts éénmaal dezelfde proef.

Beoordeling?

De proeven worden beoordeeld op 10 items, telkens op 10 punten. De verschillende items kan u bekomen op uw gewestsecretariaat.

Jury?

De juryleden worden aangesteld door het bestuur van het Fjordenpaardenstamboek. Ze behaalden een erkend brevet in de discipline die ze kunnen beoordelen.

Berekening uitslag voor de men- en werkproef?

 • Minimum 85 punten = AA premie
 • Minimum 75 punten = A premie
 • Minimum 70 punten = B premie
 • Uitsluitingsfouten: 5/10 of minder op één van de items geeft geen recht op een premie.

Berekening uitslag voor de zadelproef?

Een totaal van 15 onderdelen, telkens op 10 punten.

 • Minimum 127 punten = AA premie (er mag echter geen 6/10 op één van de onderdelen behaald zijn, dit betekent een A premie)
 • Minimum 112 punten = A premie
 • Minimum 105 punten = B premie
 • Uitsluitingsfouten: 5/10 of minder op één van de items geeft geen recht op een premie.
 • Springen: de jury oordeelt zonder punten te geven. Meer dan twee weigeringen op linker- of op rechterhand, geeft geen premie.

Uitgebreid reglement zadelproef: KLIK HIER

Geldigheid van de attesten?

De resultaten blijven twee jaar geldig om, gekoppeld aan de uitslag van een exterieurkeuring, recht te geven op een predikaat.

Waarde van de verrichtingsproeven?

Voor elke geslaagde proef wordt een attest uitgeschreven door het stamboek en aan de eigenaar van de Fjord overhandigd. Dit attest is een bewijs dat uw Fjord opgeleerd is in een bepaalde discipline en geeft een duidelijk beeld aangaande zijn karakter, zijn behendigheid en werkwilligheid. Gekoppeld aan de uitslag van de exterieurkeuring worden predikaten toegekend.

PROEVEN

PREDIKATEN

MODEL: Dit predikaat wordt toegekend aan een Fjord wanneer op de keuring minimum 35 punten worden behaald en een  verrichtingsproef werd afgelegd met miniumum A of B.

STER: Dit predikaat wordt toegekend aan een Fjord wanneer in een jaar volgend op “Model” minimum 38 punten worden behaald en minimum een A op één van de verrichtingsproeven.

PRESTATIE: Dit predikaat wordt toegekend aan de Fjorden die niet deelnamen aan een exterieurkeuring of die op de exterieurkeuring geen 1e premie haalden, maar die toch in twee van de verrichtingsproeven (waaronder een zadelproef) minimum een A premie ontvingen. Model- en Ster Fjorden krijgen dit predikaat natuurlijk ook als ze in de 2 verschillende proeven slagen.

PREFERENT: Dit predikaat wordt toegekend aan de Fjordmerries die minimum 3 nakomelingen hebben met het predikaat Model of goedgekeurde hengst.

KROONMERRIE: Dit predikaat wordt uitgereikt aan een stermerrie waarvan op een keuring minimaal 2 nakomelingen werden getoond die het predikaat stermerrie of sterruin behaalden.

ELITE: Dit predikaat komt ten goede aan de Fjordmerries die alle bovenstaande predikaten behaalden.

Het predikaat voor fokmerries “KEUR” werd afgeschaft op de beheerraadsvergadering van 13.06.06 omdat dit enkel te maken had met het “aantal producten” en niet met de kwaliteit ervan.